בית חמים, גם הוא באזור הפסטורלי של הר אדר 

הבית משלב שני סגנונות: מודרני וכפרי. כך, נתתי ביטוי לשני בני הזוג