החלפת מטבח ברמת אביב ג

רענון מטבח והרחבת מקומות האחסון, תוך כדי שמירה על מבט רציף לכוון הים ונקיון מראה המטבח