הסתרת גוף המקרר שפונה למטבח

אפשר לראות את הכיסוי שנעשה כדי להסתיר את המקרר הגדול

Go to link