גוף התאורה מותאם לשיש

השיש השחור של דקטון והשיש הלבן באי מוסיפים עניין. את גוך התאורה התאמנו לשיש באי