מרכז שפירא הסלון

בצד ימין נישות סגורות לכלי כסף ומשמאל- מדפים לספרי קודש