הבית בחולון

תמונות מתוך בית מודרני. יש כאן שימוש רב בניגודיות שבין שחור ולבן ושמירה על הקו הנקי.
Kasher A thank's letter16082015